CryptoCurrencies
Name
Price
Capitalisation
Available Supply
24h volume
24h change
KIN Kin $0.0000586335 $44.3 million 756.1 billion KIN $261278 +1.97%
WIC WaykiChain $0.2230839735 $37.9 million 169.9 million WIC $1.1 million +1.78%
Loki $0.4228060927 $12.2 million 28.8 million LOKI $103517 -6.54%
KICK KICKICO $0.0224124288 $11.8 million 527.5 million KICK $836029 -6.26%
CHAO 23 Skidoo $143110.0 $39124 0 CHAO $0 +0.00%
SKIN SkinCoin $0.0100285626 $884354 88.2 million SKIN $9844 +1.27%
KLC KiloCoin $0.0316683054 $6.2 million 196.3 million KLC $0 +0.00%
MEOW Kittehcoin $0.0000134606 $321785 23.9 billion MEOW $0 +0.00%
Tokia $0.0082321048 $346863 42.1 million TKA $145832 -7.02%
KIC KibiCoin $0.00183561 $26985 14.7 million KIC $0 +0.00%
Ether Kingdoms Token $0.0526668194 $19630 372714 IMP $12928 -7.93%
Kind Ads Token $0.0210127354 $724269 34.5 million KIND $20 +8.81%
TrakInvest $0.0084490763 $707464 83.7 million TRAK $0 +0.93%
LEEK LEEKICO $0.0498593 $0 0 LEEK $0 +0.00%
KNC KingN Coin $11.61 $23327 2009 KNC $0 +0.00%
RKC Royal Kingdom Coin $0.0025836038 $6976 2.7 million RKC $0 +0.34%
Wiki Token $0.7937679045 $0 0 WIKI $253515 +0.20%
KingXChain $0.0000157208 $0 0 KXC $16193 +158.07%
ParkinGo $0.5598999662 $0 0 GOT $3682 -1.72%
YUKI $0.0000846267 $0 0 YUKI $176 -33.58%
Name Price Capitalisation Available Supply 24h volume 24h change